Kontroll av utstyr


Fallsikringsutstyr (PVU) skal gjennomgå kontroll minimum en gang hver 12. måned. Utstyr som utsettes for unormal belastning, må kontrolleres før det tas i bruk (i tråd med EN 365-standardene). Kontrollen skal utføres av en kvalifisert person med godkjent opplæring.

Vi tilbyr årlig kontroll. 


Det gis 20% kampanjerabatt på disse prisene frem til 01.09.24.


Reise faktureres etter medgått og statens satser. Det er også mulig å sende utstyret til oss for kontroll. Postadressen er Hadelandsvegen 2144, 2740 ROA. Fraktkostnader kommer i tillegg.

Priseksempler:


  • Helsele med støttebelte: 300,-
  • Hjelm: 150,-
  • Fallsikringsblokk, maks 5 m: 200,- (må sendes regelmessig til servicesenter i henhold til produsentens beskrivelser i brukermanualen)
  • Støtteline: 75,-
  • Tau: 50,- per 5 meter
  • Falldemperline: 150,-
  • Besøk hos kunde per time: 1050,-

Vårt HMS mål:

Trygg på jobb, trygt hjem.

Visjon

Vårt mål er å være den mest attraktive entreprenøren innen fornybar energi.

Verdier

Volt Energi
Hadelandsveien 2144
2740 Roa