Bærekraft

Slik jobber vi med å nå
bærekraftsmålene våre

Volt Energi er en el entreprenør som bygger bærekraftige strømforsyningsanlegg for private, offentlige, landbruk og næring. Vårt miljøansvar innebærer at vi alltid følger lover og regler innenfor klima og miljø, og gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid skal vi forbedre kvalitet og arbeidsprosesser i retning av mer bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Vi skal være den mest attraktive entreprenøren innen fornybar energi.

Sertifiseringer og policies

Har du noen tilbakemeldinger til oss -ta kontakt!

Vårt HMS mål:

Trygg på jobb, trygt hjem.

Visjon

Vårt mål er å være den mest attraktive entreprenøren innen fornybar energi.

Verdier

Volt Energi
Hadelandsveien 2144
2740 Roa