Batteri

Vil tilbyr batterier for
energilagring

Vi tilbyr batterilagring for bruk i hytter, hus, og næring. Batteribanker brukes typisk i off-grid anlegg (hytter og hus uten tilknytning til nettet), men også som et supplement til bla solcelleanlegg. Du vil da få en bedre utnyttelse av strømmen du selv produserer siden du kan lagre strømmen for å bruke den på et senere tidspunkt.

Det er også blitt mer vanlig å benytte batterilagring for å beskytte seg mot kortvarige høye topper i strømprisen. For et firma kan dette ha stor betydning for hvor mye en betaler i nettleie for effekttopper. Dette er også blitt mer aktuelt for private husholdninger nå som de også betaler for effekttoppene. Batterier fungerer også som nødstrøm ved strømbortfall, noe som gjør at du fortsatt kan ha strøm til lys, alarm, vannpumpe, fiber og TV mm. 

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med batteri til ditt prosjekt!

Vårt HMS mål:

Trygg på jobb, trygt hjem.

Visjon

Vårt mål er å være den mest attraktive entreprenøren innen fornybar energi.

Verdier

Volt Energi
Hadelandsvegen 2144
2740 Roa